Nieuws

Om een wijziging van de geslachtsregistratie op de geboorteakte te bekomen, en dus ook een identiteitskaart met V of M er op, moet je een administratieve procedure doorlopen.

Vanaf januari 2018 kan er een wijziging van de geslachtsregistratie aangevraagd worden indien men “de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijke beleefde genderidentiteit”. Men hoeft dus geen operaties meer te ondergaan, dit wil dus zeggen dat sterilisatie geen voorwaarde meer is. (Het staat je natuurlijk vrij om naar wens wel medische stappen te zetten, ze zijn enkel niet meer verplicht voor de juridische aanpassingen van de registratie van het geslacht in de geboorteakte.)

Het is slechts éénmaal mogelijk om jouw geregistreerd geslacht met deze procedure te veranderen. Je kan enkel terugkeren naar het oorspronkelijk geregistreerde geslacht op voorwaarde dat je een terugkeerprocedure voor de familierechtbank doorloopt.

Je leest alles over de procedure voor wijziging van de geslachtsregistratie vanaf 1 januari 2018 

 https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/transgenders